Сучасна проблематика юридичної освіти в Україні

1.

1. Вступна частина.
Сучасна проблематика юридичної освіти в Україні1

Співставлення сучасної української юридичної освіти (у розумінні знань і навичок, яких вдається набути середньостатистичному студентові під час навчання у вищому навчальному закладі юридичного профілю) з реальними потребами сфери правозастосування яскраво засвідчує наявність значної кількості проблем, які мають місце у цій сфері. Проте гіркота цих проблем стає ще більшою, якщо порівняти національну юридичну освіту з європейським процесом підготовки юристів. У цьому плані досить сказати про те, що жоден з українських юридичних факультетів та університетів, які готують правників, не представлений у спеціалізованих міжнародних рейтингах. Такий стан справ є вкрай небажаний і для держави, яка, витрачаючи чималі кошти на підготовку юристів, отримує в результаті "продукт", який з огляду на обмеженість своїх знань та навичок  неспроможний брати активну, а головне дієву, участь у розбудові правової держави, забезпеченні панування у ній верховенства права.

Описана ситуація обумовлена чималою кількістю проблем, які з різних причин та у різні часи виникали та закріплювалися у національній системі підготовки юристів. Під час конференції, загалом, та у межах окремих  фахово орієнтованих дискусій її учасників, зокрема такі проблеми були виявлені та поставлені на обговорення за участю представників українських на німецьких навчальних закладів, фахівців органів влади та студентів. Мова, зокрема, йде про наступні з них.


1 Ця вступна частина значною мірою є узагальненням доповідей та дискусій конференції. Тому з практичних міркувань упорядники не цитують окремих авторів, однак чітко вказують на те, що відповідні висновки є спільним доробком учасників конференції. Тексти доповідей окремих авторів читач може знайти у "Матерілах міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" (21 і 22 листопада 2014 р.). Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - 142 с.