Недостатня орієнтація на європейське законодавство та практику

1.5.

1.5. Недостатня орієнтація
на європейське законодавство та практику

Україна, обравши шлях євроінтеграційного розвитку, змушена запроваджувати відповідні системні зміни не лише на рівні законодавства, але і на рівні його вивчення у ВНЗ. Процеси європеїзації українських нормативних актів та їх вивчення студентами юридичних факультетів мають здійснюватися одночасно та у вищій мірі послідовно. При цьому студенти та викладачі (у відповідній мірі, зрозуміло) мають орієнтуватися, насамперед, не на чинні українські нормативні акти, а на чинні акти ЄС, у відповідність до яких має бути приведено національне законодавство. Зосередження уваги виключно на українській правовій системі незмінно призведе до "відставання" молодих українських юристів від своїх європейських колег у знаннях про юридичне регулювання суспільних відносин на теренах ЄС. Зрозуміло, що це негативно позначиться на європейських рейтингах українських ВНЗ та на рівні привабливості останніх для наших студентів.

Покращення рівня знань українських студентів про європейське законодавство та практику його застосування на початковому етапі може бути здійснено шляхом поступового наповнення робочих навчальних програм з відповідних дисциплін темами, присвяченими огляду європейських нормативних актів. Кількість таких "європейських" тем з часом має збільшуватися пропорційно рівню інтеграції України в Європейське співтовариство.