Використання застарілих (радянських) конструкції та теорій в якості доктринального підґрунтя

1.6.

1.6. Використання застарілих (радянських) конструкції та теорій в якості доктринального підґрунтя

Проведений аналіз показав, що окремі навчальні дисципліни та відповідні підручники (навчальні посібники) все ще продовжують відчувати на собі вплив радянської юридичної доктрини. Особливо гостро ця проблема постала щодо дисципліни "адміністративне право", хоча і низка інших (теорія права та держави, трудове право тощо) частково потерпає від неї. Така, здавалося б суто наукова, ситуація вкрай негативно позначається як на спрямованості формування правосвідомості майбутніх юристів, так і на практиці застосування чинних нормативних актів до відповідних життєвих ситуацій. Радянська юридична доктрина, у переважній більшості її положень, була сформована у штучному порядку, будучи заснованою на ідеї повної (тотальної) підпорядкованості (підлеглості) особистості радянській державі. З огляду на це, стає очевидним та зрозумілим, що її положення не можуть застосовуватися на сучасному етапі розвитку права та держави, які пронизані ідеями верховенства права та принципами демократичної, соціальної та правової державності. Відповідно, українська правнича література має бути позбавлена усіх нашарувань радянської юридичної доктриналістики. Такий процес очищення великою мірою стосується і юридичної термінології, оскільки багато галузей права оперують численними поняттями, сформованими у радянські часи. Ці поняття настільки ж неприйнятні, як і сама радянська правова доктрина.  Тож вимоги щодо осучаснення підручників з права слід розглядати і з точки зору їхнього очищення від застарілої термінології. Саме цим повинна нарешті зайнятися юридична наука та дидактика.