Потреба у збільшенні кількості студентів та викладачів, які володіли б європейськими мовами

1.7.

1.7. Потреба у збільшенні кількості студентів
та викладачів, які володіли б європейськими
мовами

Усім добре відомий вислів А. П. Чехова: "Скільки мов ти знаєш стільки раз ти людина". Значення цієї цитати багаторазово посилюється в епоху інформаційного суспільства, яке характеризується величезним збільшенням обсягів та ролі інформації, яка, однак, незмінно подається різними мовами. Відповідно, освіченість, успішність, відповідність запитам часу є вищими у того, хто володіє більшою кількістю мов, адже мови відкривають для людини (у нашому випадку для юриста) додаткові інформаційні простори та горизонти.

Володіння європейськими мовами стає неодмінною вимогою життя для сучасного українського юриста також і з огляду на європейську інтеграцію України, яка вимагає від українців спілкування з європейськими колегами однією мовою. Принагідно, відзначимо, що мовній підготовці юристів приділяється вагома увага також і в європейських університетах. Так, наприклад, при Мюнхенському університеті запроваджено Центр вивчення правничих іноземних мов1. Крім цього іноземна мова, відповідно до Положення про навчання та іспити для юристів2, затвердженого на рівні уряду Федеральної землі Баварія (Німеччина), включена до переліку обовязкових університетських іспитів.

Способи розвязання окресленої проблематики у переважній більшості випадків досяжні українським ВНЗ без залучення додаткових ресурсів або із залученням їх невеликої кількості. Так, наприклад, на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 2013-2014 рр. було реалізовано низку ініціатив, спрямованих на інтенсифікацію вивчення студентами іноземних мов. З цією метою, по-перше, припинено практику викладання іноземних мов студентам-юристам працівниками загально університетської кафедри іноземних мов. Наразі таке викладання здійснюється працівниками спеціально створеної на юридичному факультеті кафедри іноземних мов3.

Однак кількість годин з іноземної мови порівняно з іншими юридичними факультетами абсолютно недостатня. Такий крок сприяє наповненню іноземної мови фаховою (юридичною) термінологією, яка є конче необхідною для майбутнього, європейськоорієнтованого юриста; по-друге, запроваджено низку додаткових (позааудиторних) курсів іноземних мов різних рівнів складності, завдяки чому як студенти, так і викладачі юридичного факультету можуть поглиблювати знання іноземної мови; по-третє, започатковано роботу Центру міжкультурної фахової комунікації та гармонізації термінології4, покликаного сприяти трансферу практично-орієнтованого знання про юридичний переклад, перекладацькі технології та термінологічну діяльність,  впроваджувати європейські традиції та чинні норми і стандарти фахового перекладу, систематизувати та гармонізувати українську і європейську юридичну та технічну термінологію; по-четверте, систематично проводяться відкриті лекції за участю іноземних юристів та науковців; по-пяте, організовано англомовні магістерські програми.


1 Нім. Fachsprachenzentrum, див.  http://www.jura.uni-muenchen.de/ fakultaet/ fachsprachenzentrum/index.html.

2 Ausbildung- und Prüfungsordnung für Juristen vom 13. Oktober 2003 //  http://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/ausbildungs-pruefungsordnung/ siehe unten 3.1.2.1.

3 http://www.law.univ.kiev.ua/kafedry/inozemnykh-mov?lang=uk_UA.UTF-8,%20uk_UA,%20 uk_UA.KOI8-R,%20uk_UA.CP1251,%20uk_UA.CP866,%20uk_UA.ISO8859-5,%20ukrainian.

4 Центр міжкультурної фахової комунікації та гармонізації термінології  http://scp.univ.kiev.ua/ua/posluhy-2/146-posluhy-z-fakhovoi-komunikatsii-i-harmonizatsii-terminolohii.