"Перевантаження" навчальними закладами юридичного профілю

1.9.

1.9. "Перевантаження"
навчальними закладами юридичного профілю

Низька якість юридичної освіти повязується, насамперед, із надмірною кількістю юридичних вищих навчальних закладів, більшість із яких не спроможні забезпечити належний рівень навчання. Їхні випускники не можуть нормально працевлаштуватися, а якщо й приступають до юридичної роботи на державній службі або в приватному секторі, не справляються з покладеними на них обовязками внаслідок своєї некомпетентності. Для підтвердження зазначеного можна навести таку статистику: кількість вищих навчальних закладів, що випускають правників, в Україні нині сягає майже 300, тоді як у Польщі їх налічується лише 25, у Німеччині 42, у Великій Британії 97 і навіть у Сполучених Штатах Америки менше 200. Зважаючи тільки на ці цифри, вже можна поставити під сумнів доцільність наявної кількості юристів в Україні. За даними Міністерства освіти і науки України, перевипуск юристів в Україні становить 400 %, а роботу за спеціальністю знаходить лише один із 12 випускників юридичних факультетів1.

Розвязання питання, повязаного з великою кількістю юридичних навчальних закладів в Україні, натомість, не варто вирішувати шляхом їх примусового скорочення. Головним способом тут має стати конкуренція, яка, власне, і вирішить, який з ВНЗ змушений піти з ринку освітніх послуг. Проте, першим кроком у цьому напрямку має стати перевірка МОН України, з обовязковим залученням громадськості та, бажано, європейських експертів усіх існуючих на сьогодні ВНЗ на предмет дотримання ними ліцензійних умов. Ті навчальні заклади юридичного профілю, які розташовані у квартирах, не мають достатнього аудиторного фонду, бібліотек, необхідної кількості персоналу тощо, необхідно ліквідувати. Решта ВНЗ має доводити своє право "на існування", як вже було сказано, у конкурентній боротьбі.


1 Стан юридичної освіти та науки в Україні (результати досліджень) / ОБСЄ [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true.