Потреба у покращенні процедури оцінювання якості знань студентів та випускників

1.10.

1.10. Потреба у покращенні
процедури оцінювання якості знань студентів
та випускників

Якість випускника ВНЗ юридичного профілю великою мірою залежить від організації підсумкової атестації (державних іспитів) студентів. Зрозумілим та очевидним є той факт, що поверхнева атестація (тобто та, у межах якої перевіряється обмежений обсяг знань або атестація, яка проводиться комісією, що не є у повній мірі незалежною від ВНЗ) спонукатиме студента до думки про зайвість максимального заглиблення у навчальний матеріал, що позначатиметься на рівні його знань виключно негативно.

Відомою є також і проблема негативного оцінювання студентів під час державних іспитів.  Подекуди українськими ВНЗ незадовільні оцінки студентів розглядають як власний недогляд як результат, який негативно характеризує навчальний заклад, відтак вони не зацікавлені у негативних оцінках студентів. Як наслідок, кількість незадовільних оцінок у наших ВНЗ є невеликою, у той час як, наприклад, у Німеччині у 2011 р. з 11 685 осіб, які складали перший державний іспит, 3 389 осіб його не склали1. Зрозуміло, що наразі мова не йде про необхідність збільшення кількості українських студентів, які мають отримати незадовільну оцінку на державному іспиті. Мова йде лише про зміну підходів до організації та проведення державної атестації студентів-юристів, яка має здійснюватися з дотриманням принципів обєктивності, неупередженості та незалежності членів державної екзаменаційної комісії.

Суттєвим недоліком українського процесу державної атестації студентів-юристів є також і відсутність чітких стандартів щодо критеріїв оцінювання їхніх відповідей під час іспитів, наслідків неявки студентів на іспит та використання ними під час іспиту заборонених речей тощо. Чинний на сьогодні наказ Міністерства освіти та науки України від 24.05.2013 р. № 584 "Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України" ці та інші важливі питання організації та здійснення державної атестації не врегульовує або врегульовує неналежним чином.


1  http://www.lto.de/jura/studium/erste-juristische-staatspruefung/.