Проміжні підсумки

2.

2. Проміжні підсумки

Для реформування юридичної освіти в Україні важливими є ті ж самі ключові моменти, які мають значення у будь-якій іншій сучасній правовій державі юридичні ВНЗ готують до юридичних професій (суддів, прокурорів, державних службовців, адвокатів та юрисконсультів на підприємства). Як відомо, посадам судді, прокурора, державного службовця притаманна спільна риса вони реалізують демократичну, соціальну і правову державу. Така організована на основі Конституції держава існує не на папері, на якому вона і всі інші закони написані. Вона існує тільки тоді, коли мільйони разів і щодня виконуються її гарантії, а державні службовці забезпечують її  функціонування. Це означає, що ці "слуги держави" повинні бути відповідним чином навчені. Отже, підготовка фахівців за цими професійними напрямами є державним завданням, адже це безпосередньо випливає з ідеї конституційної правової держави.

А для інших юридичних професій важливо, що держава бере на себе певні гарантії якості. Наочним прикладом є професія адвоката, який робить значний внесок у реалізацію і захист прав громадян. У Німеччині він вважається "органом застосування права  /  турботи про право" (нім. "Organ der Rechtspflege ") вже  це вказує на реалізацію адвокатом певних суспільних інтересів. Зрештою, надання адвокатами своїх послуг на достатньому рівні якості це питання економічної доцільності.

Щоправда таке державне завдання перебуває у конфлікті з університетською автономією і свободою вибору освіти, гарантованою статтею 53 Конституції України. Однак якщо держава юридично позбавлена права прямого втручання у підготовку юристів, то вона має виконати своє поставлене конституційними положеннями завдання іншим чином. У цьому зв'язку у нагоді буде досвід німецького загального державного іспиту для юристів. Для такого іспиту держава  визначає вимоги, які мають задовольнити всі учасники для того, щоб скласти іспит, а відтак   відповідати  професійним стандартам. Не виключається також, що поряд з цими вимогами можуть перевірятись й інші кваліфікаційні якості. У німецькій системі підготовки присутні так звані факультативні предмети, або предмети на вибір, у яких спеціалізуються студенти. Тим не менш, виключається ситуація, що хто-небудь, освоївши лише частину спеціалізованих дисциплін, може бути визнаний як юрист широкого профілю (нім. Volljurist).

Зазначені вимоги до державних іспитів формують зміст німецької університетської освіти, оскільки жоден юридичний факультет не може дозволити собі запропонувати зміст освіти, що не забезпечує базових знань, необхідних для державного іспиту.

Часто там, де бере участь держава, відразу голосно вказують на проблему корупції. Навіть якщо запобігти всім зловживанням повною мірою навряд чи колись вдасться, системи перевірки якості освіти в європейських країнах пропонують достатньо прикладів ефективної протидії цьому. Крім того, систему перевірки, організовану на національному рівні, легше захистити від корупції, ніж ті, що відбуваються на рівні конкретних університетів.

Як підсумок вище зазначених аспектів знаходимо конструктивну відповідь на заклик професора Р. О. Стефанчука до стандартизації юридичної освіти, за якої потрібно зберігати і підтримувати різноманітність різних освітніх установ. Потім юристи, підготовлені за відповідними державними стандартами, становитимуть міцну основу для організації підвищення кваліфікації та перепідготовки у межах спеціальностей і напрямків суддівських академій, шкіл публічних службовців та академій адвокатури. Наприкінці такого навчального ланцюга юристи, які стають "довіреними особами і уповноваженими представниками" юридичної професії, зможуть примножувати авторитет і визнання держави громадянами.

У нинішній ситуації зміцнення університетської автономії дозволяє зробити перші кроки у напрямку освіти, яка буде здатна витримати таку перевірку державними іспитами. Тож критичні моменти, перераховані вище, на нашу думку, формують правильний підхід до цієї нелегкої справи.

Нижче наводимо приклади і матеріали, які можуть служити орієнтиром для реформування юридичної освіти в Україні.