Практичні матеріали, що можуть бути використаними для реформування юридичної освіти в Україні

3._3.1.1.

3. Практичні матеріали,
що можуть бути використаними
для реформування юридичної освіти в Україні

3.1. Нормативні акти

3.1.1. Огляд конституційного права,
законодавства про вищу школу у ФРН

Освіта в університетах закріплена статтею 12 Основного закону. Гарантоване цією статтею основне право передбачає свободу вибору професії, відповідної освіти і підготовки. Обмеження цих прав допускаються тільки відповідно до закону. Правова основа для надання юридичної освіти включає Рамковий закон про вищу освіту, який встановлює рамки для правових норм у федеральних землях, а також прийняті землями закони про вищі навчальні заклади, про персонал університетів і закони кожної землі про публічну службу і службовців. На цій основі приймаються детальні правила навчання та іспитів. Як приклад нижче наводяться відповідні норми федеральної землі Баварія.