Юридична освіта та іспити у ФРН

3.1.2.

3.1.2. Юридична освіта та іспити у ФРН

Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO) від 13 жовтня 2003 року є підзаконним нормативним актом, який регулює деталі стосовно юридичних іспитів та стажування майбутніх юристів. Його необхідність випливає з законодавчого положення, яким передбачено гарантії стажування для юридичних професій (Закон про забезпечення юридичного стажування (SiGjurVD) від
27 грудня 1999 року і з Баварського закону про публічну службу (BayBG) від 29 липня 2008 року.

Важливість цих правил підготовки та іспитів полягає у тому, що кваліфікація  "ассессор”, яка відповідно до § 68 цього Положення присвоюється тим, хто успішно склав іспит, є необхідною умовою для доступу до професії практикуючих юристів: суддів, прокурорів, адвокатів, публічних службовців вищих категорій, див. § 57 Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO).

Положення про підготовку та іспити юристів розділене на шість частин. Перша частина містить важливі правила, що гарантують незалежність екзаменаторів і визначають систему оцінки результатів іспиту. У другій частині йдеться про організацію іспитів і вирішення питань, які впливають на проведення і результати іспитів: відсутність без поважної причини, захворювання та наслідки шахраювання на іспитах. Третя частина містить правила Першого юридичного державного іспиту: організації, проведення та оцінки отриманих студентами результатів. Четверта частина присвячена юридичному стажуванню; тут врегульовано такі обов'язки студентів, як збереження службової таємниці, участь у навчальних заходах і соціальне життя студентів. П'ята частина регулює особливості Другого державного іспиту. Шоста частина стосується формальностей і завершення навчання.