Навчальний план для програми з правознавства

3.1.2.2._кінець!!!_додаток до пар. 7

Додаток згідно з § 7: Навчальний план

Навчальний план для програми з правознавства
з завершенням Першим юридичним іспитом

I. Базова фаза                                        Академічних годин

1. Цивільне право (1-й і 2-й семестри)

Обов'язкові заходи:

1-й семестр:

Лекція: Базовий курс з цивільного права I                        6

Пропедевтична вправа                                        2-4

2-й семестр:

Лекція: Базовий курс з цивільного права II                        7

Пропедевтична вправа                                        2-4

2. Публічне право (1-й і 2-й семестри)

Обовязкові заходи:

1-й семестр:

Лекція: Базовий курс публічного права І                        4

Пропедевтична вправа                                        2-4

Лекція: Загальна теорія держави                                2

2-й семестр:

Лекція: Базовий курс публічного права ІІ                        4

Пропедевтична вправа                                        2-4

3. Кримінальне право (3-й і 4-й семестри)

Обовязкові заходи:

3-й семестр:

Лекція: Базовий курс кримінального права І                        6

Пропедевтична вправа                                        2-4

4-й семестр:

Лекція: Базовий курс кримінального права ІІ                        6

Пропедевтична вправа                                        2-4

4. Базові спеціальності (1-й і 2-й семестри)

Обовязкові заходи:

1-й і 2-й семестри

Лекція: Історія римського права                                2

Лекція: Історія німецького права                                2

Лекція: Філософія права                                        2

Лекція: Соціологія права                                        2

Лекція: Історія конституцій нового часу                        2

І I. Середня фаза                                Академічних годин

1. Цивільне право (з 3-го по 5-й семестри)

Обовязкові заходи:

3-й семестр:

Лекція: Речове право                                                4

Лекція: Сімейне право чи спадкове право                        2

Лекція: Цивільний процесуальний кодекс I                        3

4-й семестр:

Лекція: Комерційне право                                        2

Лекція: Сімейне право чи спадкове право                        2

Лекція: Індивідуальне трудове право                                2

Лекція: Цивільний процесуальний кодекс IІ                        2

Вправа для просунутих у цивільному праві                        2-3

5-й семестр:

Лекція: Право (господарських) товариств                        2

b) Додаткові заходи:

Лекція поглиблення: Право перешкоди при виконанні
зобовязань                                                        2

Лекція поглиблення: Право збагачення                        2

Лекція поглиблення: Деліктне право і право, повязане
з шкодою                                                        2

Лекція поглиблення: Право захисту споживачів                2

Лекція поглиблення: Право гарантування кредиту                2

Лекція поглиблення: Договірне банківське право                2

Лекція поглиблення: Право приватного страхування і відшкодування                                                        2

Лекція поглиблення: Європейське приватне право                2

Лекція поглиблення: Договірне право                                2

Заняття І для підготовки до занять для просунутих
у цивільному праві                                                2

Заняття ІІ для підготовки до занять для просунутих
у цивільному праві                                                2

2. Публічне право(з 3-го по 6-й семестри)

а) Обовязкові заходи:

3-й семестр:

Лекція: Загальне адміністративне право                        4

Лекція: Адміністративне процесуальне право                2

Лекція: Міжнародні звязки конституційного права.
Європейське конституційне право                                2

4-й семестр:

Лекція: Адміністративне право II (муніципальне право)        2

Лекція: Адміністративне право III (поліцейське
та безпекове право)                                                2

Лекція: Адміністративне право IV (будівельне право і

право просторового планування)                                2

5-й семестр:

Лекція: Європейське право                                        2

5-й або 6-й семестри:

Вправа з публічного права для просунутих                        2

б) Додаткові заходи:

Заняття: Адміністративне право I                                2

Заняття: Адміністративне право II                                2

Баварське державне право                                        2

3. Кримінальне право

а) Обовязкові заходи:

5-й семестр:

Вправа з кримінального права для просунутих                2

Лекція: Кримінально-процесуальне право                        3

б) Додатковий захід:

Заняття для підготовки до вправ з кримінального права для просунутих                                                        2

4. Базові спеціальності (з 2-го по 7-й семестр)

Обовязкові заходи:

З 2-го по 7-й семестр:

Семінар або еквівалентний захід за змістом § 10 абз. 4        2-3

З 2-го по 7-й семестр:

Лекція: Методика                                                2

Повинні бути виконані у фазі повторення та поглиблення в галузі цивільного права та публічного права принаймні 8 академічних годин, у галузі кримінального права принаймні 4 академічних години та у сфері міждисциплінарних практичних навчальних заходів принаймні 2 академічні години.

III. Фаза повторення та поглиблення                Академічних годин

"Мюнхенська підготовка до іспиту" у цивільному праві, публічному праві і кримінальному праві
(річний курс включно з перервою)

Модуль асистентів

Повторення та поглиблення всього матеріалу, охопленого іспитом на основі випадків та оглядів; частково блоками        20

Модуль професорів

Повторення та поглиблення окремих охоплених іспитом ключових сфер, підготовка до усного іспиту на основі
співбесіди в екзаменаційних обставинах                        16

Модуль письмових контрольних робіт

Підготовка до письмового іспиту за допомогою написання контрольних робіт в умовах іспиту                                14

Обговорення оригінальних екзаменаційних іспитів
з можливістю для самоконтролю                                8

Пробні іспити (6 контрольних робіт) в умовах іспиту
з обговоренням кожного семестру 6                                6

IV. Міждисциплінарні практичні навчальні заходи        
(з 3-го по 9-й семестр)                                  Академічних годин

Пропонуються навчальні заходи всіх типів з тісним зв'язком із судовою, управлінською та юридично-консультативною практикою з привязкою до обов'язкових і ключових сфер для цільового навчання ключовим навичкам. Для поглиблення наявні наступні ключові навички і заходи, в тому числі:

Семінар: Навчання в якості господарського посередника

Семінар: Правова риторика                                        2

Лекція: Практикум процес у спорах про пресу і медіа                2

Практика: Менеджмент переговорів                                2

V. Вивчення ключових сфер
(після закінчення базової фази)                        Академічних годин

Ключова сфера 1

Основи правових наук

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Історія Інститутів                                        4

Лекція: Конституційна Історія                                        2

Вправа: філософсько-правовий курс лекцій                        2

Обов'язкові ключові сфери:

Лекція: Історія кримінального права                                1

Лекція: Церковна історія права та історія канонічного права 1-2

Лекція: Державне церковне право                                1-2

Лекція: Історія правових епох                                        1

Лекція: Наукове право і новітня історія приватного права 3

Лекція: Правова логіка і правова теорія                        1-2

Лекція: Правова соціологія поглиблення                        1-2

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Підготовка з контрольної роботи (-іт):
поглиблення (історія права)                                        2

Підготовка з контрольної роботи (-іт): поглиблення
(Філософія права / соціологія права)                                2

Лекція: Правова антропологія                                        2

Лекція: Принципи протестантського і католицького
канонічного права                                                1-2

Вступ в баварську правову історію                                2

Ключова сфера 2

Кримінальне правосуддя, захист у кримінальних справах
та профілактика

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Господарське право (в тому числі основні принципи податкового та        екологічного кримінального права)                3

Лекція: Кримінальне процесуальне право II                        3

Обов'язкові ключові сфери, заходи:

Лекція: Кримінологія                                                2

Лекція: Кримінальне покарання                                2

Лекція: Ювенальна юстиція                                        1

Лекція: Європейське і міжнародне кримінальне право,
в тому числі основні принципи міжнародного кримінального права                                                                3

Лекція: Медичне право                                        1

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Курс / колоквіум: Судова психіатрія                                3

Лекція: Судмедекспертиза                                        2

Лекція чи семінар:

Виконання покарань                                                2-3

Кримінальне право (дорожн., повітр., залізн. та ін.) і право та адмінправопорушення                                        2-3

Правове регулювання обігу психотропів та наркотиків        2-3

Психологія в праві, методи опитування                        2-3

Криміналістика в розслідуванні                                2

Податкові правопорушення і кримінальне право в екології        2

Підготовка Ключова сфера                                        2

Історія кримінального права                                        1

Ключова сфера 3

Право конкуренції, інтелектуальної власності
та інформаційного права

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Європейське господарське право                        2

Обов'язкові ключові сфери:

Лекція: Німецьке і європейське антимонопольне
законодавство                                                        3

Лекція: Німецьке і європейське право недобросовісної
конкуренції                                                        3

Лекція: Вступ у право інтелектуальної власності                2

Лекція: Авторське та видавниче право                        2

Лекція: Німецьке і європейське право товарних знаків        2

Лекція: ЗМІ та інформаційне право                                2

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Лекція: Німецьке і європейське патентне право                2

Лекція: Європейське і міжнародне право інтелектуальної
власності                                                        2

Лекція: Право захисту даних                                        2

Лекція: Право ліцензійних договорів                                1

Лекція: Практика: судовий процес,
стороною у якому є медіа                                         2

Лекція: Зарубіжне та міжнародне антимонопольне право        2

Лекція: Німецьке і європейське право поглинання і злиття        1

Лекція: Міжнародне економічне право                                2

Лекція: ЄС із зовнішні зв'язки                                        2

Лекція: Тендери та субсидії                                        2

Лекція: Міжнародне процесуальне право                        3

Лекція: Європейське та міжнародне бізнес-право                3

Лекція: Вступ в англо-американське право                        2

Лекція: Вступ в французьке право                                2

Підготовка: Промислові зразки та інтелектуальна власність        2

Підготовка: Антимонопольне право, справи                        2

Публічне мeдiaправо                                                2

Захист даних і E-Business                                        2

Торгові марки                                                        2

Ключова сфера 4

Підприємницьке право: корпоративне,
ринку капіталу та право банкрутства

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Поглиблення ТОВ і ТОВ & Co.                                3

Обов'язкові ключові сфери:

Лекція: Право акціонування та концернів з основами представництва персоналу в підприємстві                        4

Лекція: Право фондової біржі і ринки капіталу                2

Лекція: Європейське та міжнародне бізнес-право                3

Лекція: Корпоративне законодавство про неспроможність        3

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Лекція: Вступ в економічну теорію приватного
та корпоративного права                                        2

Лекція: Балансове право                                        2

Лекція: Право перетворень                                        2

Лекція: Злиття та поглинання                                        2

Лекція: Оподаткування підприємств                                2

Лекція: Банківське договірне право та корпоративні
фінанси                                                        2

Лекція: Контракти і бізнес-спадкоємність                        2

Оподаткування підприємств                                        2

(балансове право та персональні товариства)                2

Лекція: Корпоративне податкове право II (корпорації і оподаткування перетворень)                                        2

Ключова сфера 5

Підприємницьке право: право праці
та соціальне право

Обов'язкові заходи поглиблення знань:        

Лекція: Трудове право на підприємствах                        3

Заходи обов'язкових ключових сфер:

Лекція: Коаліція, колективні переговори і страйки                3

Лекція: Право на співучасть працівників у керівництві підприємством                                                3

Лекція: Судова процедура з трудових спорів                        1

Лекція: Основи права соціального страхування                2

Лекція: Соціальне право на підприємстві                        2

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Заняття: Ключова сфера 5                                        2

Лекція: Практика колективного трудового права                2

Лекція: Європейське та міжнародне соціальне
і трудове право                                                3

Додаткові семінари                                                3

Ключова сфера 6

Підприємницьке право: національне, міжнародне
та європейське податкове право

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Конституційні засади податкового права                2

Лекція: Право товариств, заснованих на капіталі (модуль)        2

Обов'язкові заходи в ключовій сфері:

Лекція: Закон про податок з доходів                                2

Лекція: Міжнародне податкове право                                2

Лекція: Європейське податкове право                                2

Лекція: Податок з обороту                                        1

Лекція: Оподаткування підприємств І

(балансове право та персональні товариства)                2

Лекція: Оподаткування підприємств ІІ

(Корпорації і податок на перетворення)                        2

Лекція: Податковий кодекс                                        1

Лекція: Європейське та міжнародне підприємницьке
право (модуль)                                                3

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Лекція: Міжнародне податкове право, поглиблення                1

Вправа з податкового права                                        2

Підготовка з податкового права                                2

Лекція: Менеджмент і маркетинг (модуль:
Економіка підприємств)                                        2

Лекція: Право фінансів (модуль)                                2

Лекція: Злиття та поглинання (модуль)                        2

Лекція: Контракти і бізнес-правонаступництво
(модуль)                                                        2

Лекція: Право перетворень (модуль)                                2

Лекція: Вступ в податкове право                                2

Ключова сфера 7

Міжнародне, європейське та іноземне приватне
і процесуальне право

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Європейське приватне право / приватне право ЄС        2

Лекція: Європейське та міжнародне підприємницьке право        3

Обов'язкові ключові сфери:

Лекція: Міжнародне приватне право                                3

Лекція: Міжнародне процесуальне право                        3

Лекція: Вступ в порівняльне право / правова уніфікація        2

Лекція: Конвенція з міжнародної купівлі-продажу
ООН (CISG)                                                        1

Лекція: Міжнародне приватне право в господарському обігу        2

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Лекція: Підготовка Міжнародне приватне право  /  Міжнародне процесуальне право  / Конвенція міжнародної купівлі-
продажу товарів                                                2

Колоквіум з міжнародного процесуального права                1

Лекція: Міжнародна сімейне право                                2

Лекція: Міжнародне альтернативне вирішення спорів        2

Лекція: Міжнародне право неспроможності                        2

Лекція: Порівняльне сімейне право                                2

Лекція: Порівняльний цивільний процес                        2

Лекція: Вступ в іспанське право                                1

Лекція: Вступ в французьке / італійське / 
англо-американське право [альтернативний]                        2

Лекція: Вступ до правих систем в Центральній
і Східній Європі                                                2

Лекція: Іноземна юридична термінологія: Англійська                2

Лекція: Іноземна юридична термінологія: Французька        2

Лекція: Вправа по Конвенції з міжнародної купівлі-продажу
ООН (CISG)                                                        1

Лекція: Вступ до турецького права                                1

Лекція: Основи контрактів з особливою увагою
до загального права                                                2

Лекція: Вступ до Римської правової системи                        2

Лекція: Міжнародний арбітраж                                2

Повторення Міжнародного Цивільного процесуального
права                                                                2

Як модулі заняття з інших ключових сферах:

Лекція: Європейське та міжнародне право інтелектуальної власності

Лекція: Європейське господарське право

Лекція: Міжнародне податкове право

Семінар: Міжнародне та європейське трудове і соціальне
право

Ключова сфера 8

Публічне економічне та інфраструктурне право

Обов'язкові заходи поглиблення знань:

Лекція: Поглиблення: конституційне право                        2

Лекція: Поглиблення: адміністративне право                        2

Обов'язкові ключові сфери:

Лекція: Основи фінансового права                                2

Лекція: Публічне конкурентне право                                2

Лекція: Публічне господарське право                                2

Лекція: Регулювання у праві                                        2

Лекція: Субсидії та державні закупівлі                        2

Лекція: Екологія і планування                                        2

Семінар: Ключова сфера                                        3

Додаткові заходи:

Підготовка до іспиту                                                3

Лекція: Господарське кримінальне право                        3

Лекція: Європейське підприємницьке право                        2

Лекція: Медіаправо                                                2

Лекція: Німецький і Європейський контроль поглинань        1

Лекція: Міжнародне господарське право                        2

Лекція: Право бірж і ринків капіталу                                2

Лекція: Європейський правовий захист                        2

Лекція: Європеїзація публічного права                        2

Лекція: Міжнародне і європейське екологічне право                2

Ключова сфера 9

Міжнародне і європейське публічне право

Обовязкові заходи поглиблення в ключових сферах:

Лекція: Міжнародне право І                                        2

Лекція: Європейське право ІІ                                        2

Обовязкові заходи в ключових сферах:

Лекція: Міжнародне право ІІ                                        2

Лекція: Міжнародні організації                                        2

Лекція: Європейський правовий захист                        2

Лекція: Європейський і міжнародний захист прав людини        2

Лекція: Міжнародне господарське право                        2

Лекція: Європеїзація публічного права                        2

Семінар з ключової сфери                                        3

Додаткові заходи:

Лекція: Європейське право (поглиблення)                        2

Лекція: Порівняльна державна та конституційна доктрини        2

Лекція: Німецька і європейська конституційна історії                2

Колоквіум: Актуальні проблеми міжнародного права (англ.)        1

Вправи для лекцій                                                2

Тренування                                                      2 (+2)

Лекція: Європейське господарське право (модуль)                2

Лекція: Європейська податкове право (модуль)                1

Лекція: Міжнародне податкове право (модуль)                2

Лекція: Міжнародне та європейське екологічне право
(модуль)                                                        2

Лекція: Міжнародне та європейська соціальне право
(модуль)                                                        2

Лекція: Європейське і міжнародне кримінальне право,
вкл. принципи міжнародного кримінального права (модуль)        3

VI. Підготовка мовної компетенції у сфері спеціалізації
(з 3-го по 9-й семестр)

Зокрема, для виконання доказів успішності за змістом § 24 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів пропонуються спеціалізовані курси, які проводяться за підтримки підприємницького, макроекономічного і юридичного факультетів Центром фахового мовлення (ЦФМ), зокрема: англійською, французькою, іспанською, італійською та російською мовами обсягом дві академічних години на тиждень.

Ухвалено на основі резолюцій Сенату, Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені від 19 липня 2012 року і 20 вересня 2012 року, за погодженням Баварського міністерства юстиції та захисту прав споживачів від 7 серпня 2012 року № PA 6150 3470 / 2003
і затвердженням Президента Університету Людвіга-Максиміліана
в Мюнхені від 28 вересня 2012 № 1.3-450.03.0:1.

Мюнхен, 28 вересня 2012 року

Підписано:

Професор д-р Бернд Хубер

Президент

Статут схвалено28 вересня 2012 року в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, про що було оголошено того ж дня.
Дата публікації 28 вересня 2012 року.