Докази успішності та іспити за програмою навчання

3.1.2.2._розділ 2_1 частина+2 частина_1-3 глава

Розділ 2: Докази успішності та іспити за програмою навчання

1 Частина: Перший юридичний державний іспит

§ 17
Державна частина Першого юридичного іспиту

Державна частина (Перший юридичний державний іспит) Першого юридичного іспиту регулюється Положенням про підготовку та іспити юристів.

2 Частина: Докази успішності та університетські іспити

1. Глава: Базова спеціальність і основний семінар

§ 18
Базова спеціальність

(1) 1У навчальних заходах з базових спеціальностей (§ 7, Додаток, п. I. 4.) виконується відповідно одна наглядова робота тривалістю принаймні 90 хвилин і не довше ніж 180 хвилин. 2Успішне виконання контрольної роботи передбачає, щонайменше, "задовільну" оцінку (4,00 бали і вище). 3§§ 32, реч. 1 і 33 застосовуються відповідно. 4Призначення екзаменаторів здійснює керівник відповідного навчального заходу.

(2) 1Виконання доказів успішності можливо в кожному з навчальних заходів (§ 7), зазначених у п. I. 4. Додатку. 2Рада факультету може своїм рішенням дозволити інші заходи для виконання доказів успішності за окремі семестри. 3Рішення має бути оголошено не пізніше першого дня заходу.

§ 19
Основний семінар

(1) 1Основний семінар включає письмову семінарську роботу і усну доповідь. 2Керівник заходу визначає детальні передумови виконання вимог контролю знань (зокрема, обсяг семінарської роботи, час виконання, тривалість доповіді, вагу в загальній оцінці семінарської роботи і доповіді) не пізніше ніж до початку кожного курсу. 3Успішна участь передбачає оцінку принаймні "задовільно" (4,00 бали і вище). 4§§ 32 реч. 1 і 33 застосовуються відповідно. 5Призначення екзаменатора здійснює керівник відповідного навчального заходу.

(2) 1Рада факультету може своїм рішенням виключити вимогу усної доповіді для виконання доказу успішності відповідно до абз. 1 реч. 1, якщо це виправдано з об'єктивних причин та природи навчального заходу. 2Рішення повинно бути оголошено не пізніше, ніж у перший день заходу.

2 Глава: Спільні правила для базових курсів
і вправ для просунутих

§ 20
Відповідальність, оцінка контрольних робіт

(1) 1Керівництво базовими курсами і вправами для студентів старших курсів / просунутих, зокрема вибір і підготовка письмових завдань, нагляд за їхнім виконанням та оцінювання є обов'язком відповідних керівників базових курсів або керівників занять (виконання вправ). 2§§ 32 і 33 застосовуються відповідно.

(2) Задоволення критеріїв допуску для базових курсів і вправ для студентів старших курсів / просунутих контролюється екзаменаційною комісією юридичного факультету.

3 Глава: Базові курси

§ 21
Галузі права, тривалість

(1) Базові курси охоплюють такі галузі: цивільне право (вступ у цивільне право, загальна частина Цивільного кодексу, загальне та особливе зобов'язальне право), публічне право (конституційне / державне право), кримінальне право (загальна та особлива частини Кримінального кодексу).

(2) Базові курси починаються в зимовому семестрі і тривають два семестри.

§ 22
Допуск

(1) 1До базових курсів з цивільного і публічного права допускаються тільки студенти перших, до базових курсів у галузі кримінального права тільки студенти третіх спеціалізованих семестрів навчання. 2Той, хто не пройшов базовий курс, може у наступному році навчання один раз повторити його. 3Про виняток із зазначеного правила приймає рішення екзаменаційна комісія проміжного іспиту (§ 31).

§ 23
Докази успішності. Свідоцтво про закінчення базового курсу

(1) 1На кожному базовому курсі в літньому семестрі виконуються і оцінюються три контрольні роботи тривалістю не менше 120 хвилин і не більше 240 хвилин. 2Деталі визначаються керівником базового курсу не пізніше, ніж на початку курсу протягом літнього семестру.

(2) 1На кожному базовому курсі виконуються дві домашні роботи. 2Деталі визначає керівник базового курсу не пізніше, ніж наприкінці навчальних заходів зимового семестру.

(3) 1Надання свідоцтва про базовий курс вимагає успішної участі у відповідному базовому курсі. 2Успішною участь є тільки тоді, коли принаймні одна контрольна робота літнього семестру та одне домашнє завдання мають відповідно оцінку "задовільно" (4,00 бали і вище). 3Свідоцтво про базовий курс може не надаватись, якщо результати фіксуються в системі електронного обліку екзаменів і можуть бути доступні студентам індивідуально (виписка з облікового рахунку).

(4) Якщо участь студента в базовому курсі не була успішною, то при поданні заяви керівнику повторного базового курсу про його повторення в навчальному році, що слідує відразу ж, зараховується домашня робота, виконана з мінімальною оцінкою "задовільно" (4,00 бали і вище).

(5) Про порушення процедури іспиту слід відразу повідомляти керівника базового курсу.