Глава: Вправи для студентів старших курсів / просунутих

3.1.2.2._розділ 2_2 частина_4-5 глава

4 Глава: Вправи для студентів старших курсів / просунутих
(§ 24 абз. 1 реч. 1 Положення про підготовку
та іспити юристів)

§ 24
Галузі права, допуск

(1) 1Вправи для студентів старших курсів / просунутих включають увесь матеріал з обов'язкових предметів відповідно до § 18 абз. 2 пп. 17 Положення про підготовку та іспити юристів. 2Вправа для студентів старших курсів / просунутих:

1) у цивільному праві включає у себе матеріал з обов'язкових предметів відповідно до § 18 абз. 2 пп. 1-3 пп. 6 і 7 літери a i b Положення про підготовку та іспити юристів;

2) у кримінальному праві включають у себе, зокрема, матеріал з обов'язкових предметів відповідно до § 18 абз. 2 пп. 4 і 6, а також 7 літери a і c Положення про підготовку та іспити юристів;

3) у публічному праві 2 включають у себе, зокрема, зміст обов'язкових предметів відповідно до § 18 абз. пп. 5 і 6 і 7 літери а, d і e Положення про підготовку та іспити юристів.

(2) 1Допуск до завдань для студентів старших курсів / просунутих вимагає успішної участі в базовому курсі в тій чи іншій спеціальній галузі, а також складання відповідного часткового іспиту у межах проміжного іспиту або еквівалентного доказу успішності. 2Питання еквівалентності та винятків із правил вирішує проміжна екзаменаційна комісія (§ 31).

§ 25
Вимоги, свідоцтво про підготовку / вправи

(1) 1Вправи для просунутих / складні завдання передбачають виконання та оцінку принаймні трьох контрольних робіт тривалістю не менше ніж 120 хвилин і не більш 240 хвилин і домашньої роботи. 2Домашня робота виконується у вільний від лекцій час. 3Домашня робота може бути передбачена на вибір: для виконання на початку або в кінці семестру. 4Студент при здачі домашньої роботи має вирішити, куди віднести її виконання: на початок чи на закінчення семестру і зробити про це позначку на обкладинці;
у разі сумнівів або за відсутності позначки вважається, що обрано початок семестру. 5Вибір відкликати не можна.

(2) 1Видача свідоцтва про виконання вправи для просунутих потребує успішного виконання відповідної вправи. 2Успішна участь означає, що принаймні одна контрольна робота та одна домашня робота були оцінені кожна відповідно з мінімальним балом "задовільно" (4,00 бали і вище). 3Від видачі свідоцтва про підготовку можна відмовитись, якщо оцінки відображаються в електронній системі обліку результатів іспитів і можуть бути доступні кожному студенту індивідуально (виписка з облікового рахунку).

(3) Про процедурні порушення необхідно негайно повідомити керівнику занять.

(4) 1Допускається повне повторення вправи для просунутих.
2У цьому випадку знову слід написати домашню і письмову контрольну роботу.

5 Глава: Доказ успішності у навчальному заході з іноземною мовою з правознавства або в мовному курсі зі звязком
з правовою наукою (§ 24 абз. 2 Положення про підготовку
та іспити юристів)

§ 26
Вимоги і провадження

(1) 1Надання доказу успішності відповідно до § 24 абз. 2 реч. 1 Положення про підготовку та іспити юристів передбачає успішну участь у навчальному заході з іноземною мовою з правознавства або в мовному курсі зі звязком з правовою наукою. 2Успішною є участь, коли студент виконав письмову контрольну роботу (90 хвилин), яка була оцінена з оцінкою не менш ніж "задовільно" (4,00 бали і вище). 3§§ 32 реч. 1 і 33 застосовуються відповідно.
4. Екзаменатора призначає керівник заходу.

(2) 1Еквівалентні докази або наявні знання зараховуються за заявою (§ 24 абз. 2 реч. 2 Положення про підготовку та іспити юристів). 2Рішення за заявою приймає декан.