Навчання в ключових сферах

3.1.2.2._розділ 2_2 частина_7 глава

7 Глава: Навчання в ключових сферах

§ 36
Допуск до навчання в ключових сферах
і вибір ключових сфер

(1) 1До навчання у ключових сферах допускається той, хто склав проміжний іспит або відповідні іспити в інших університетах, засвідчив наявність доказу успішності відповідно до § 10 абз. 3 і в семестрі, в якому починається вивчення ключових сфер, зареєстрований в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені на навчальній програмі з правознавства; наявність відпустки не є перешкодою. 2Передумови допуску повинні бути письмово повідомлені екзаменаційній комісії юридичного факультету. 3Екзаменаційна комісія може не зважати на наявність письмового підтвердження, якщо доказ може бути перевірено в електронній системі обліку іспитів.

(2) Допуск до навчання в ключових сферах надається за письмовою заявою або електронною заявою за допомогою системи обліку іспитів, яка повинна включати в себе назву обраної ключової сфери і семестр, в якому відбуватиметься навчання. Вибір цільової сфери не можна буде відкликати. Зміна ключової сфери виключається.

(3) Допуск не надається, якщо

передбачені в абз. 1 реч. 1 вимоги не виконано;

документи, зазначені в абз 1 реч. 2 є неповними;

Юридичний університетський іспит остаточно не складений, або

Перший юридичний державний іспит остаточно не складений.

(4) Заява про допуск до навчання в ключових сферах повинна бути подана не пізніше, ніж через два тижні після початку занять семестру, в якому слід починати вивчення ключових сфер.

§ 37
Обмеження вибору предметів

1Для запобігання технічним вадам вживаються заходи, щоб забезпечити рівномірний розподіл студентів в окремих ключових сферах. 2Якщо певну ключову сферу обрало понад 20 % студентів певного навчального курсу, допуск до цієї ключової сфери може обмежитись 20 % тих студентів, які за результатами виконання проміжного іспиту отримали середній бал або після обговорення з представниками відповідного фаху / предмету відповідно до оцінок часткових іспитів. 3Рішення про прийняття, реалізацію, зокрема, запровадження спеціальної процедури реєстрації і зняття таких обмежень та визначення необхідного балу приймає університетська екзаменаційна комісія, рішення якої за заявою екзаменатора може бути змінене радою факультету за наявності важливих причин, які перешкоджають обмеженню доступу. 4Якщо вводиться таке обмеження на навчання в обраній ключовій сфері, то в доступі студенту може бути відмовлено, якщо необхідний результат (середній бал, оцінка часткових іспитів) ним не досягнуто. 5Не допущені до навчання у певній ключовій сфері студенти повинні зробити новий її вибір.