Допоміжні засоби для Першого юридичного державного іспиту

3.1.2.3.

3.1.2.3. Допоміжні засоби
для Першого юридичного державного іспиту
(оголошення про дозволені допоміжні засоби)

Повідомлення Баварського міністерства юстиції - Земельна служба юридичних іспитів - від 16 жовтня 2008 року

2038.3.3.2-J

Допоміжні засоби для Першого державного юридичного іспиту

(повідомлення про дозволені допоміжні засоби)

Повідомлення Баварського міністерства юстиції - Земельна служба юридичних іспитів - від 16 жовтня 2008 року

Відсилання : PA -2230 -9167  /  2008

На основі § 7, абз. 2, п. 4 Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO) від 13 жовтня 2003 року (Вісник законодавства, с. 758) екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту постановляє:

1. Допущені в якості допоміжних засобів на Першому юридичному державному іспиті:

1.1 Шонфельдер (Schönfelder), Німецькі закони (Збірка законів зі вставними листами без додаткового тому)

1.2. Сарторіус, Том I, Конституційне та адміністративне законодавство Федеративної Республіки Німеччина (Збірка законів зі вставними листами без додаткового тому)

1.3. Циглер  /  Тремель (Ziegler / Tremel), Адміністративне законодавство Баварії (збірка законів зі вставними листами)

1.4. Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5006, Законодавство про працю (ЗПП)

1.5. Європейське право, Збірка текстів, Видавниче товариство Номос, Баден-Баден

1.6. Календар

2.1. Інші допоміжні засоби, в тому числі калькулятори, мобільні телефони та інші технічні засоби не допускаються.

2.2. Володіння іншими, ніж дозволеними, засобами або їхнє використання не допускається.

3.1. На іспиті допускається використання тільки одного екземпляра вказаних в пп. 1.1, 1.2 і 1.3 допоміжних засобів. Опубліковані перед початком іспиту зміни  /  доповнення (відповідні сторінки) зазначених у пункті 1 допоміжних засобів (збірок законодавства) дозволено додатково взяти з собою на відповідну частину іспиту. Якщо такі додаткові сторінки вже вставлені в збірки законодавства, вилучені (застарілі) сторінки можуть бути взяті з собою на іспит.

3.2. На іспит можуть бути взяті два різних видання інших (не зі вставними сторінками прим. перекл.) зазначених вище допоміжних засобів.

3.3. Опубліковані безпосередньо під час проведення відповідної частини іспиту аркуші (листи) доповнення чи змін або нові видання зібрань законодавства на іспит не допускаються.

3.4. Частинами іспиту для цілей цього розділу вважаються письмовий та усний іспити. Усна частина іспиту починається для кожного окремого учасника іспиту в дату (день) його усного іспиту.

4.1. Допоміжні засоби не повинні містити будь-які коментарі чи зауваження. Виключення допускається щодо окремих рукописних посилань на положення (числові посилання), а також підкреслення, якщо вони не служать меті обійти заборону коментування або побудовані схематичним чином. Якщо допоміжні засоби містять зауваження, що виходять за ці межі, вони є недопустимими.

4.2. Вкладки і вставлені листи не допускаються. Виключаються вкладки, які додаються видавцем до допустимих допоміжних засобів.

4.3. Використання регістрів дозволяється за умови того, що вони містять лише назви нормативних актів та посилання на норми (числові вказівки) і не призначені для того, щоб обійти заборону на коментування.

5. Учасники іспиту самостійно приносять на іспит допоміжні засоби.

6.1. Це повідомлення набуває чинності 1 березня 2009 року. Воно є чинним для першої ж дати іспиту 2009 / 1.

6.2. Після 28-го лютого 2009 року "Повідомлення про допоміжні засоби для Першого юридичного державного іспиту від 28 липня 2006 року (Відомості Мінюсту, с. 165), із змінами, внесеними повідомленням від 5 квітня 2007 року" (Відомості Мінюсту, с. 46) втрачає свою чинність.