Допоміжні засоби для Другого юридичного державного іспиту

3.1.2.4.

3.1.2.4. Допоміжні засоби для Другого юридичного державного іспиту (оголошення про дозволені допоміжні засоби)

Повідомлення Баварського міністерства юстиції -Земельна служба юридичних іспитів - від 15 жовтня 2003 року

Консолідована редакція з 1 лютого 2013 року:

2038.3.3.2-J

Допоміжні засоби для Другого державного юридичного іспиту

(оголошення про дозволені допоміжні засоби)

Повідомлення Баварського міністерства юстиції - Земельна служба юридичних іспитів - від 15 жовтня 2003 року.

Посилання: 2240 - PA - 1243 / 99 з останніми змінами, внесеними відповідно до повідомлення від 1 березня 2012 року.

Посилання: 2240 - PA - 5184 / 2011

На основі § 7, абз. 2, п. 4 Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO) від 13 жовтня 2003 року екзаменаційна комісія для Другого державного юридичного іспиту постановляє:

І.

До Другого державного юридичного іспиту в якості допоміжних засобів допущені такі:

1. У письмовій та усній частинах іспиту:

1.1. Шонфельдер (Schönfelder). Німецькі закони (збірка законів зі вставними листами без додаткового тому).

1.2. Сарторіус, Том I, Конституційне та адміністративне законодавство Федеративної Республіки Німеччина (збірка законів зі вставними листами без додаткового тому).

1.3. Циглер  /  Тремель (Ziegler / Tremel). Адміністративне законодавство Баварії (збірка законів зі вставними листами)

1.4. Тексти видавництва Бек, Актуальне податкове законодавство.

1.5. Бек-тексти, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5006, Законодавство про працю (ЗПП).

1.6. Європейське право: збірка текстів, Видавниче товариство Номос, Баден-Баден.

1.7. Календар.

2. У письмовій частині крім того:

2.1. Цивільний кодекс Паландта (Palandt1)

2.2. Комерційний кодекс Баумбаха  /  Гопта (Baumbach / Hopt)

2.3. Цивільно-процесуальний кодекс Хома  /  Путо (Thomas / Putzo)

2.4. Кримінальний кодекс Фішера (Fischer)

2.5. Кримінально-процесуальний кодекс Мейер-Госснера (Meyer-Goßner)

2.6. Адміністративно-процесуальний кодекс Копп  /  Шенке (Kopp / Schenke)

2.7. Закон про адміністративні процедури Копп  /  Рамзауер (Kopp / Ramsauer)

2.8. Будівельний кодекс, Положення про використання земель забудови (БК, ПпВЗЗ) Джеде  /  Дірнбергера  /  Вайса (Jäde / Dirnberger / Weiß)

2.9. Збірка формулярів для правосуддя і виконавчої влади Беме  /  Флека  /  Кроса ( Böhme / Fleck / Kroiß)

3. Крім того, в усній частині:

3.1. Для учасників іспиту професійного профілю 1 - правосуддя:

3.1.1. Тексти видавництва Бек, автори Джейме  /  Гаузман (Jayme / Hausmann), Міжнародне приватне та процесуальне право.

3.1.2. Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5523, Кримінально-виконавче законодавство (КрВикЗакон)

3.2. Для учасників іспиту за професійним профілем 3 Адвокатура:

Горн  /  Гуфф (під ред.  Horn / Huff), Професійне право адвокатури

3.3. Для учасників іспиту за професійним профілем 4 Економіка:

3.3.1. Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5009, Законодавство про конкуренцію, законодавство про товарні знаки і антимонопольне право (КонкурПраво)

3.3.2. Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5021, Банківське право (БанкПраво)

3.3.3.  Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5563, Патентне право і право промислових зразків

3.3.4.  Тексти видавництва Бек, Німецьке видавництво Ташенбух (DTV), Том 5598, Телекомунікаційне та мультимедійне право (ТелеМедіаПраво)

3.4.  Для учасників іспиту за професійним профілем 5 Трудове і соціальне право: Айхбергер (Aichberger), Соціальний кодекс, Збірка текстів (збірка законів зі вставними листами без додаткового тому)

3.5. Для учасників іспиту за професійним профілем 6 Міжнародне право і європейське право:

3.5.1. Тексти видавництва Бек, Джейме  /  Гаузман (Jayme / Hausmann), Міжнародне приватне та процесуальне право.

3.5.2. Сарторіус, том II, Міжнародні договори - Європейське право (збірка законів зі вставними листами)

II.

1. Інші допоміжні засоби, в тому числі калькулятори, мобільні телефони та інші технічні засоби не допускаються.

2. Володіння або використання інших, ніж дозволені, засобів не допускається.

III.

1. На іспиті допускається використання тільки одного екземпляра вказаних в частині І, пп. 1.1, 1.2, 1.3, 3.4 і 3.5.2 допоміжних засобів відповідно. Опубліковані перед початком іспиту зміни  /  доповнення (відповідні сторінки) зазначених у реченні 1 допоміжних засобів дозволено додатково взяти з собою на відповідну частину іспиту. Якщо такі додаткові сторінки вже вставлені в зібрання законодавства, вилучені (застарілі) сторінки можуть бути взяті з собою на іспит.

2. На іспит можуть бути взяті два різних видання інших (не зі вставними сторінками прим. перекл.) зазначених вище допоміжних засобів.

3. Опубліковані безпосередньо під час проведення відповідної частини іспиту аркуші (листи) доповнення чи змін або нові видання збірок законодавства на іспит не допускаються.

4. Частинами іспиту для цілей цього розділу вважаються письмовий та усний іспити. Усна частина іспиту починається для кожного окремого учасника іспиту в дату (день) його усного іспиту.

IV.

1. Допоміжні засоби не повинні містити будь-які коментарі чи зауваження. Виняток допускається, крім згаданих у частині І, п. 2.9 допоміжних засобів, лише щодо окремих рукописних посилань на положення (числові посилання) і на зазначені в частині І, пп. 2.1-2.8 місця відсилань, а також щодо підкреслень, якщо вони не служать меті обійти заборону коментування або побудовані схематичним чином. Якщо допоміжні засоби містять зауваження, що виходять за ці межі, вони є недопустимими.

2. Вкладки і вставлені листи не допускаються. Виключаються вкладки, які додаються видавцем до допустимих допоміжних засобів.

3. Використання регістрів дозволяється за умови того, що вони містять лише назви нормативних актів та посилання на норми (числові вказівки) і не призначені для того, щоб обійти заборону на коментування.

V.

Учасники іспиту самостійно приносять на іспит допоміжні засоби.

VІ.

1. Це Повідомлення набуває чинності 1 січня 2004 року *).

2. Одночасно втрачає чинність Повідомлення про допоміжні засоби для Другого юридичного державного іспиту від 6 червня 2000 року (Відомості Мінюсту, с. 94), якщо і до тієї міри, наскільки з цього Повідомлення не випливає продовження його чинності.

*) Стосується попередньої редакції від 15 жовтня 2003 року.


1 Bei den in 2.1 bis 2.9 genannten Werken handelt es sich um Kommentare zu den verschiedenen Gesetzen.