Основні вимоги

3.2._частина 3_розділ 3_пар. 6_VI_2_в)

в) Основні вимоги

Зрештою, успішна субсумція крім власне силогістичних висновків вимагає дотримання певних загальних правил. Щоб не зазнати невдачі вже на основних вимогах, наступні рекомендації слід обовязково врахувати в ході виконання розумової операції субсумції1:

Перед здійсненням власне субсумції слід ретельно перевірити, які саме і скільки сукупно складових елементів / ознак містить норма права і які альтернативні складові елементи ця норма передбачає.

Оскільки субсумція має здійснюватись і при єдиній ознаці у складі норми, в цілому слід вдатись до стількох субсумцій, скільки ознак / елементів містить юридичний склад відповідної норми.

Субсумція повинна бути повною і точною. Вона не може бути замінена просто прикладами правозастосування.

Прості повтори фактів не є достатніми для підтвердження субсумції.

Саме дві останні вимоги є типовими джерелами помилок на іспиті. Навіть на іспитах студенти нерідко хибують, підмінюючи реальну субсумцію простим викладом обставин справи або наведенням подібних прикладів.

Приклади:

"Факпарад (Fuckparade) міг би відповідати передбаченому в ст. 8 Основного закону зібранню. Конституційний суд, наприклад, відмовився вважати Ловпарад (Love Parade) таким зібранням, тому що ... Те ж саме повинно стосуватися в цьому питанні і Факпараду".

"Запитується, чи слід вважати А ненадійним у сенсі § 35 Промислового кодексу. Він кілька разів потрапляв у поле зору органів правопорядку за порушення обовязку здійснення соціальних відрахувань і, як правило, в стресових ситуаціях напивається. Отже, його слід вважати ненадійним". (Обидва приклади є зразками творчості на курсах написання письмових контрольних робіт з підготовки до іспитів.)

З подібними до наведених доводами втрачається вже така потрібна для правильної субсумції операція утворення великої і малої посилок. Особливо в письмових контрольних роботах, які укладаються за зразком відомих судових рішень і їхнє "розвязання" студентам здається відомим, хороші роботи від поганих відрізняються саме ретельністю та методологічною визначеністю, з якими виконується субсумція. Звідси й беруться об'єктивні докази відправних пунктів, що дають змогу диференціювати оцінки.


1 Порівняй також: Diederichsen/Wagner, Die BGB-Klausur, 9. Aufl. 1998, S. 174 f.