Результати першого та другого юридичних іспитів в Баварії

4.3.

4.3. Результати
першого та другого юридичних іспитів в Баварії

Витяг зі звіту Баварської державної служби юридичних іспитів про діяльність у 2014 році

Цей звіт призначений для надання інформації про перебіг та результати іспитів, проведених у 2014 році Баварською державною службою юридичних іспитів, тобто Першого і Другого юридичних держіспитів (терміни: 2013 / 2 і 2014 / 1). Крім того, метою цієї доповіді є наскільки це можливо на основі запропонованих статистичних даних надати короткий огляд роботи Баварської державної служби юридичних іспитів.

Загалом у 2014 році В цілому, Баварською державною службою юридичних іспитів лише для проведення державних юридичних іспитів довелося організувати проведення відповідної процедури перевірки для 4290 учасників. Слід зазначити, що кількість учасників значно нижча, від рівня, досягнутого 20 років тому.

Кількість учасників державних юридичних іспитів

(відповідно офіційно допущені до участі учасники)1

Перший державний                               Другий державний юридичний іспит                                         юридичний іспит

           3422        2524          2848                2106            1933              1442

                                                                                    

1994      2004        2014                      1994       2004       2014

У 1994 році додаткові іспити у визначений термін були проведені у зв'язку з скороченням підготовчої служби до 6 місяців. Справжній Порівняльний тільки зразки установки році, однак, були засновані на (експертиза відноситься ZJ 1993/2 і 1994/1 ZJ).

I. Перший державний юридичний іспит

1. Вступ

Починаючи з терміну 2009 / 1 іспит по закінченні університету проводиться виключно у вигляді Першого юридичного іспиту (ПЮІ), що складається з двох частин. У підсумкову оцінку Першого юридичного іспиту входить оцінка Університетського юридичного іспиту у вибраній ключовій сфері, прийняття якого здійснює виключно університет, з часткою, що складає 30% підсумкової оцінки. Баварська державна служба юридичних іспитів приймає тільки іспит з обов'язкових предметів Першого державного юридичного іспиту (ПДЮІ), результат якого складає 70% від  підсумкової оцінки іспиту2 і видає загальне свідоцтво Першого юридичного іспиту.

2. Кількість учасників

У 2014 році закінчено проведення іспитів термінів 2013 / 2 і 2014 / 1, у яких взяли участь 2848 студентів вони складали обов'язковий державний фаховий іспит (Перший державний юридичний іспит - ПДЮІ). Кількість учасників була трохи вищою, ніж у попередньому 2013-му році (2707). Порівняно зі станом 20 років тому (1994: 3422) кількість учасників знизилась приблизно на 16,7%.

Однак, не всі з 2848 допущених до ПДЮІ учасників іспиту повністю склали іспит у 2014 році. 2416 учасників досягли певного результату, тобто повністю склали іспит (без урахування тих, хто був позбавлений можливості брати участь загалом або в частині іспиту, або ж взагалі відмовився від продовження іспиту). Невелика частина випускників ПДЮІ завершуватиме складання Першого юридичного іспиту пізніше, разом із Юридичним університетським іспитом.

3. Тривалість навчання

У 2014 році в Баварії середня кількість семестрів до реєстрації на Першому державному юридичному іспиті склала:

-  у тих, хто вперше зареєструвався для складання іспиту і хто склав іспит: 9,10 семестрів (середнє арифметичне, медіана: 8,5 семестрів);

 -  у тих, хто вперше зареєструвався для складання іспиту разом з тими, хто повторно зареєструвався для іспиту 9,97 семестрів (середнє арифметичне, медіана: 9,5 семестрів).

Зважаючи на тривалість навчання до закінчення Першого юридичного іспиту (тобто іспиту по закінченні вищого навчального закладу), який на додаток до Першого державного юридичного іспиту включає в себе Університетський юридичний іспит, вона склала:

-  у тих, хто вперше зареєструвався для складання Державного іспиту з обов'язкових предметів, і загалом склали іспит по закінченні вищого навчального закладу, тривалість склала: 10.67 семестрів (середнє арифметичне, медіана: 10,0 семестрів);

-  у тих, хто вперше зареєструвався для складання іспиту разом з тими, хто повторно зареєструвався для іспиту 11,54 семестрів (середнє арифметичне, медіана: 11,0 років).

Ці значення вирахувані на основі методу розрахунку федеральної державної статистики. Згідно з ним при встановленні тривалості навчання береться до уваги дата реєстрації на Державний іспит з обов'язкових предметів (Перший юридичний державний іспит), а семестр, у якому відбувається реєстрація, враховується тільки наполовину. На відміну від цього, тривалість навчання включає в себе і тривалість процедури самого іспиту до завершення Першого юридичного іспиту. З цієї причини кількість семестрів тут на 1,5 семестру вища, ніж при реєстрації на  Державний іспит з обов'язкових предметів.

Хоча наявні дані розраховані за тією ж методикою, що й федеральна статистика, пряме порівняння з нею неможливе, оскільки у ній до уваги беруться також результати тих, хто перескладає іспит для поліпшення оцінки.

4. Результати

а) Частка нескладених іспитів:

Загалом в терміни 2014 року (ПДЮІ 2013 / 2 і 2014 / 1) складали іспит 2416 учасників (включно з тими, хто перескладає іспит для поліпшення оцінки),  746 з них Державний іспит з обов'язкових предметів не склали. Таким чином, загальна частка невдач склала 30,88%. Відносний характер цього високого відсотка невдач (2013: 32,04%, 2012: 31,65%) пояснюється тим, що тільки 6,66% учасників, зрештою, остаточно не склали іспит у 2014 році. Однак, треба відзначити, що значна частина тих, хто не склав іспит з першого разу, більше не зявляються на повторні екзамени (за оцінками, це близько 8,5% від усіх кандидатів).

б) Учасники іспитів,
що роблять "вільну спробу", і далі демонструють успіхи

Із числа тих (1771 особа), хто вперше зареєструвався для складання іспиту (з отриманим результатом) завершеного в 2014 році циклу іспитів 705 осіб, тобто 39,81%, здійснювали "вільну спробу"3. "Вільна  спроба", таким чином, продовжує залишатись моделлю завершення навчання значної частки студентів. Невдача у "вільній спробі" відповідно до § 37 ППІЮ (JAPO) передбачає, що студент не складав іспит. Для "вільної спроби" студенти повинні зареєструватись на іспит після восьмого семестру. Успішні випускники додаткових курсів університету з мовних напрямків, економіки та європейського права можуть вдатись до вільної спроби навіть після дев'ятого семестру (§ 37 абз. 4 JAPO). Цю  можливість (особливо у весняні терміни) використовують багато студентів. У термін 2014 / 1 загалом 200 студентів (68,3%) склали у "вільній спробі" Перший державний юридичний іспит (Державний іспит з обов'язкових предметів у рамках ПЮІ) після дев'ятого семестру (2013 / 1: 75,9%, 211 осіб; 2012  /  1: 80.0%, 272 особи).

Частка провалів у "вільній спробі" у 2014 році склала 25,11%. Таким чином, вона знову є значно нижчою, ніж відповідна частка серед тих, хто вперше зареєструвався на іспит, хто навчався довше; з них, відповідно, 32,74% не склали іспит (2013: 24,64% проти 32,66%).

Крім того, порівняння отриманих оцінок виставляє учасників "вільної спроби" у кращому світлі. Так, "високі досягнення" (тобто оцінки "задовільно", "повністю задовільно", "добре" і "дуже добре") у 2014 році отримали 51.21% вільних учасників іспиту; звичайні учасники, які склали іспит, становили тільки 37,05% від числа усіх учасників (2013: 53,28% проти 36,24%).

Слід визнати, що участь у Державному іспиті з обов'язкових предметів в умовах вільної спроби є тільки одним зі способів розумного підходу до  складання іспитів з права. Адже існують й інші можливості для планування участі в іспитах. Ні за яких обставин не слід студентів передчасно і без належних глибоких знань спонукати до складання непростого іспиту. Вельми корисним може стати здобуття додаткових знань і навиків, приміром з економіки, ділового адміністрування або комп'ютерних технологій, іноземних мов тощо.

в) Співвідношення рівня оцінок Державного іспиту
з обов'язкових предметів
і Університетського юридичного іспиту

Результати Університетського юридичного іспиту (УЮІ) у ключових сферах є значно кращими, ніж оцінки Державного іспиту з обов'язкових предметів4: у 2014 році сім баварських юридичних факультетів повідомили Баварську державну службу юридичних іспитів всього про сімнадцять студентів, що остаточно не склали Університетський юридичний іспит: вони частково чи повністю не зявлялись на іспит; 89.05% кандидатів отримали на Університетському юридичному іспиті "предикат", тобто оцінку "задовільно" або вищу; 61.15% отримали "великий предикат" (від "цілком задовільно" до "дуже добре"). Найвищі оцінки "добре" і "дуже добре" отримали відповідно 20,63% і 7,83% учасників. Натомість серед отриманих у 2014 році оцінок Державного іспиту з обов'язкових предметів (ПДЮІ) тільки 0,25% учасників оцінено оцінкою "дуже добре", 3,56% "добре" і 12,13% "цілком задовільно".

Порівнюючи різні рівні оцінок, необхідно брати до уваги: звязок оцінок зі змістом лекцій або модулів; обмежений у порівнянні з обовязковими предметами обсяг перевірюваних знань; високу частку усних іспитів; а також іноді вищий інтерес студентів у процесі навчання до обраних ними юридичних областей, що сприяє кращим результатам.

d) статистика екзаменаційного року 2014
(ПДЮІ 2013 / 2 і ПДЮІ 2014 / 1)

Загальні результати:

Загальна оцінка

Учасників 

Частка

Дуже добре

6

0,25

Добре

86

3,56

Цілком задовільно

293

12,13

Задовільно 

622

25,75

Достатньо

663

27,44

Не складено

746

30,88

 / 

Результати по окремих місцях проведення іспитів:

Місце проведення іспиту

Частка негативних результатів у %

Оцінювання з "предикатом" (від "дуже добре" до "достатньо")

Аугсбург

29.12

44.07

Байройт

31.36

37.71

Ерланген-Нюрнберг

26.81

40.85

Мюнхен

36.10

38.87

Пассау

23,79

47,59


1 Серед  числа зареєстрованих у 2014 році 2.848 учасників Першого державного юридичного іспиту є також ті, які складають Державний іспит з обов'язкових предметів у рамках Першого юридичного іспиту (ПЮІ), але на цей час ще не склали Університетський юридичний іспит (див. також нижче розділ I.2).

2 Ця частина іспиту носить таку саму назву відповідно до Баварських правил підготовки та іспитів для юристів (ППІЮ, нім. - Japo) від 13 жовтня 2003 року, з останніми змінами від 22 липня 2014 Перший державний юридичний іспит.

3 На ПЮІ немає як такої вільної спроби. Державна служба юридичних іспитів Баварії охоплює під час іспитів за новими правилами тільки кількість тих, хто чинить  вільну спробу на Державному іспиті з обов'язкових предметів, але не визначає кількості тих, хто чинить таку спробу на Університетському юридичному іспиті.

4 Були прийняті до уваги 2172 результати Університетського юридичного іспиту.
В учасників, що складали Державний іспит з обов'язкових предметів по кілька разів, а Університетський юридичний іспит тільки один раз, ці результати враховувались і результат неодноразово.