Список скорочень / Abkürzungsverzeichnis

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ / ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

німецькою                 українською

AöR                           Архів публічного права (журнал)

BGH                          Федеральний верховний суд ФРН

BGHSt                       Збірник рішень Вищого федерального суду з кримінальних справ

BGHZ                        Збірник рішень Вищого федерального суду з цивільних справ

BVerfG                       Федеральний конституційний суд ФРН

BVerfGE                     Рішення Федерального конституційного суду ФРН

DÖV                           Публічне управління (журнал)

DVBl                           Німецький управлінський вісник (журнал)

E                                рішення

EMRK                         Європейська конвенція з прав людини

EuGH                          Суд Європейського Союзу

GG                             Основний закон (конституція) ФРН

GR                              Основоположні права (монографія)

JR                                Юридичний огляд (журнал)

JZ                                Юридична газета (журнал)

NJW                             Новий юридичний тижневик

ZPO                             Цивільний процесуальний кодекс ФРН

ZgesStW                       Часопис державознавства