Про фонд Гумбольдта

Фонд Александера фон Гумбольдта  - незалежна фундація, яку було засновано в 1860 році у Берліні та відроджено у 1953 року у Бонні. Вона була створена для індивідуальної підтримки висококваліфікованих  і талановитих учених різних галузей, яким, незалежно від їхнього походження, національності, статі тощо, фонд надає індивідуальні дослідницькі стипендії та премії для виконання наукових досліджень.

У Європі та світі існує багато фондів та програм підтримки міжнародного співробітництва між університетами та інститутами , наукових колективів та окремих науковців з різних країн Євросоюзу. Одним з найбільш престижних є фонд Aлександeра фон Гумбольдта (м. Бонн, www.humboldt-foundation.de), який упродовж майже 60 років здійснює керівництво програмами фінансової підтримки досліджень у Німеччині для вчених всіх спеціальностей з різних країн світу. За цей час ним було надано більше 24 тисяч персональних грантів та премій вченим вищої кваліфікації з 130 країн світу, 44 з яких у подальшому стали лауреатами Нобелівської премії. Майже 180 вчених з України також стали лауреатами і отримали можливість проведення досліджень разом з їх німецькими колегами у різних університетах та наукових закладах Німеччини. Наступна інформація стисло демонструє головні програми фонду Гумбольдта.

Дослідницькі стипендії та дослідницькі премії Фонду Александра фон Гумбольдта (ФГ).

Пакет підтримки від Фонду Гумбольдта складається з таких головних програм:

  • програми для молодих вчених,
  • програми для досвідчених вчених,
  • програми для вчених вищого рівня, визнаних у світі.

Молоді вчені, які захистили дисертацію не більш ніж 4 роки тому, можуть подавати заяви на підтримку проведення наукових досліджень у Німеччині строком від 6 до 24 місяців.

Молоді вчені, які захистили дисертацію не більш ніж 6 років тому і отримали видатні наукові результати, які представлені публікаціями у відомих міжнародних фахових журналах чи виданнях, можуть подавати заяви на премію Софії Ковалевської для проведення довгострокових наукових досліджень у Німеччині. Ця премія надається молодим вченим з усіх країн світу та усіх наукових напрямків.

Вченому, відзначеному премією Софії Ковалевської, на наступні п’ять років надається фінансова підтримка у розмірі 1.5 млн. євро для проведення наукових досліджень при німецькому університеті чи дослідницькому інституті. Ця премія розрахована на фінансування власної робочої групи і при цьому повинна покривати власні витрати лауреата на перебування у Німеччині.

Досвідчені вчені можуть подавати заяви на підтримку проведення наукових досліджень у Німеччині загальним строком до 18 місяців, при чому розділити термін свого перебування по роках на три частини. Це надає можливість керівникам лабораторій та тим, хто щойно здобув звання професора, розбудовувати міжнародну співпрацю з німецькими колегами, зберігаючи при цьому свою посаду, потребуючи довготермінових відпусток.

Для вчених вищого рівня, які захистились менш ніж 18 років тому, фондом Гумбольдта надається дослідницька премія Фрідріха Бесселя, відзначаючи при цьому попередні видатні наукові результати цієї творчої особистості. Лауреати премії запрошуються до Німеччини для проведення досліджень за власним науковим вибором у співпраці з іншими колегами натермін від півроку до року. Премія дотується сумою у 45.000 євро та надається за правилами номінування.

Крім того, для вчених вищого рівня надається також Гумбольдтівська дослідницька премія як визнання загального наукового внеску цього дослідника. Лауреати премії запрошуються до Німеччини для проведення досліджень за власним науковим вибором у співпраці з німецькими колегами на термін від півроку до року. Премія дотується сумою у 60.000 євро та надається за правилами номінування.