Постійно діючий науковий семінар

Постійно діючий науковий семінар

«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

about seminar photoЦентр німецького права та Рада молодих вчених юридичного факультету запрошують студентів, аспірантів, викладачів, науковців та практичних працівників до участі у роботі постійно діючого наукового семінару «Сучасні виклики українського права у контексті європейської інтеграції».

Мета семінару – створення платформи для публічного обговорення проблем у сфері правотворення та державотворення та шляхів їх вирішення, що має сприяти адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Основні напрямки роботи семінару:

 • теорія права та держави, філософія права;
 • конституційне право;
 • міжнародне публічне та приватне право;
 • адміністративне право та процес;
 • фінансове право;
 • інформаційне право;
 • екологічне, земельне, аграрне право;  
 • цивільне право та процес, сімейне право, житлове право;
 • господарське право та процес;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • кримінальне право та процес, криміналістика;
 • нотаріальний, виконавчий процес і адвокатура;
 • інтелектуальна власність.

Тези доповіді мають містити у собі інформацію про існуючу проблему (проблеми), що має місце у сфері українського права, а також конкретні авторські пропозиції щодо її розв’язання у контексті європейської інтеграції України.

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 239.

Надіслані до 25 числа поточного місяця тези, які відповідають встановленим для учасників семінару вимогам, будуть опубліковані 10 числа наступного місяця шляхом розміщення у Бюлетені Центру німецького права у форматі «pdf» за адресою: http://zdr.knu.ua/ua/.

За результатами роботи семінару редакційною колегією кожні пів року будуть визначатись автори кращих тез, які зможуть безкоштовно опублікувати наукову статтю у електронному фаховому виданні "Журнал східноєвропейського права".

Для кращих авторів-студентів передбачено грошову премію. Умови і порядок надання премії детальніше на сайті Центру німецького права.

Публікація матеріалів в збірнику є підтвердженням: 
- для аспірантів: опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації (апробація) (Порядок присудження наукових ступенів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 24.07.2013 р.)
- для студентів 4 курсу, спеціалістів та магістрів: наявності наукових робіт як однієї з вимог для отримання подання-рекомендації випускової кафедри для диплому з відзнакою (Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджене наказом ректора від 03.11.2014 р.) 

Колонка редактора

no photo

Вітальне слово

Партнери

Партнери семінару