Інформація для авторів

Редакційною колегією журналу «Право країн східної Європи» приймаються до друку наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих юристівз усіх галузей права. 

Графік приймання статей до друку та їх публікації

Приймання статті редакцією Публікація статті в журналі 
до 31 січня березень поточного року
до 30 квітня червень поточного року
до 31 липня вересень поточного року
до 31 жовтня грудень поточного року

Для публікації статті в науковому виданні «Право країн східної Європи» просимо Вас надіслати наступні матеріали на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1) електронний варіант статті;

Редакція наукового видання «Право країн східної Європи» залишає за собою право редагувати надані статті, а також відправляти їх на додаткове незалежне рецензування. Автор несе відповідальність за достовірність цитат, прізвищ та імен, цифрових даних тощо, використаних у статті, а також за дотримання правил орфографії та синтаксису.

2) розширену анотацію на українській мові, обсягом 1,8-2 тис. друкованих знаків, яка представляє собою достатньо повну, достовірну, відредаговану з високою точністю інформацію про дослідження, викладенуу теперішньому часі. Анотація не повинна містити  інформації, яка відсутня в тексті статті.

Переклад анотації на німецьку мову здійснюється видавництвом самостійно.

3) у випадку відсутності у автора наукового ступеня, – відскановану рецензію доктора або кандидата наук на статтю, яка подається до друку;

4) довідку про автора (прізвище, ім’я , по-батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти.

Контактний телефон в Україні: +38 063 763 15 11

 
Наукова стаття, опублікована у «ReOS», вважається публікацією у професійному (фаховому) виданні зарубіжної держави відповідно до п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Вимоги до оформлення статей

 - стаття являє собоювласні міркування автора на сформульовану тему;

- стаття містить в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;

- максимальний обсяг статті необмежено;

- мова статті українська, російська, англійська чи німецька;

- список використаних джерел подається у вигляді виносок з безперервною нумерацією в кінці кожної сторінки. Загальний список використаної літератури не подається.

- технічні вимоги до статті: шрифт Times New Roman (TNR), розмір шрифту 14, інтервал між строками 1,5, формат A 4 з полями: ліве − 3 см, праве − 1 см, верхнє та нижнє −2 см, сторінки статті не нумеруються.