Вимоги до тез доповідей

Для участі у семінарі потрібно надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • тези доповіді (назва файлу має містити прізвище учасника семінару), оформлені відповідно до вказаних вимог;
 • рецензію кандидата (доктора) наук, у разі, якщо автор не має наукового ступеня;

Кінцевий термін прийняття тез доповіді до 25 числа кожного місяця.

Організаційний внесок за публікацію тез доповіді становить 50 грн. Реквізити для оплати надсилаються учасникам семінару після прийняття тез доповідей редакційною колегією.

Вимоги до тез доповіді:

 • обсяг до п’яти сторінок тексту формату А 4
 • ТіmesNewRoman 14, полуторний інтервал
 • поля: зверху 2 см; знизу 2 см; зліва 2 см; справа 2 см
 • інформація про автора (ПІП, місце роботи та посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
 • назва доповіді
 • українська або англійська (німецька) мова.

Зразок оформлення тез доповіді

 

Мельник Роман Сергійович

професор кафедри адміністративного права Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор

 

Українська юридична освіта: проблеми та шляхи вирішення

 

Співвіднесення сучасної юридичної освіти з реальними потребами сфери правозастосування яскраво засвідчує наявність величезної кількості проблем, які мають місце у даній сфері. Проте, гіркота цих проблем стає ще більшою, коли починаєш порівнювати національну юридичну освіту з європейським процесом підготовки юристів. У цьому плані досить сказати про те, що жоден з українських університетів, які готують правників, не представлений у міжнародних рейтингах [1].

Існуючі проблеми

Значна частина навчальних дисциплін, які опановують під час навчання українські студенти-правники, не має жодного відношення до права та до майбутньої діяльності студентів у сфері правозастосування. Уся проблемність цієї ситуації проявляється під час порівняння навчальних планів європейських навчальних закладів юридичного профілю з навчальними планами відповідних українських університетів (інститутів, факультетів). Спробуємо зробити порівняльний аналіз навчальних планів юридичного факультету Тюбінгенського університету Еберхарда і Карла (Німеччина) та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка…

Шляхи вирішення

Необхідним уявляється ґрунтовний перегляд змісту навчальних планів підготовки українських юристів…

Список використаних джерел:

 1. Кобалевский В.Л. Очерки советского административного права / В.Кобалевский. – Х. : Гос. издат. Украины,  1924. – 258 с.
 2. Böhm / Gaitanides Fälle zum Allgemeinen Verwaltungsrecht. Lehrbuch/Studienliteratur. 4., neu bearbeitete Auflage. С.H.Beck, 2007. – 298 s.
 3. Про засади запобігання та протидії корупції : ЗаконУкраїнивідр. № 3206-VI // ВідомостіВерховноїРадиУкраїни. – 2011. –№ 40. – Ст. 404.

Колонка редактора

no photo

Вітальне слово

Партнери

Партнери семінару